وبلاگ

$d->title

رضایتمندی میهمانان در گردشگری

امروزه رضایت مشتری به عنوان یک عنصر کلیدی در واحدهای خدمات گردشگری مطرح است و به طور فزاینده ای یک تمایز برای مقاصدگردشگری محسوب میشود. یک واحدخدماتی درگردشگری برای افزایش رضایت مشتریان خود باید همیشه در فکر واکنش ها و رفتارهای آنها نسبت به نحوه ارائه سرویس و خدمات خود باشد. اگرچه میزان فروش یا سهم بازار می تواند نشانگر عملکرد واحد درخصوص مشتریان باشد ولی با افزایش رضایتمندی مشتریان، آینده بهتری برای واحدخدماتی درگردشگری رق... ادامه مطالب